جورواجور

همه چی اینجا جورواجور

در مورد ترنس ها بیشتر بدانیم:

سال‌‏ها از زمان صدور حكم تاريخي حضرت امام خميني (ره)، مبني بر مجاز بودن عمل تغيير جنسيت مي‌‏گذرد و در اين مدت علاوه بر بيماران دو جنسي (هرموفروديت), صدها بيمار تراجنسيتي (ترانسكشوال) نيز توانسته‌‏اند با حمايت شرع و قانون، تحت عمل تغيير جنسيت قرار می گیرند. به گزارش خبرگزاري كار ايران, ايلنا, بيماري تراجنسيتي يا ترنسكشواليسم، به نوعي اختلال جنسيتي گفته مي‌‏شود كه در آن جنسيت جسمي بيمار با جنسيت روحي او در تضاد است و شخص از پذيرش جنسيت ظاهري خود به شدت ناراضي است.افراد تراجنسيتي (ترانسكشوال) از زماني كه خود را مي‌‏شناسند, قوياً احساس مي‌‏كنند كه به جنسي مخالف تعلق دارند و در قالب جسمي اشتباه به دنيا آمده‌‏اند. شيوع اين پديده نادر در جنس مذكر بيشتر از جنس مونث است، به طوري كه طبق آمار منتشر شده از سوي سازمان بهداشت جهاني, از هر صد هزار پسر متولد شده يك نفر و از هر چهارصد هزار دختر متولد شده يك نفر، داراي اين اختلال هستند.بر اساس آمارهاي موجود در سطح جهان, بين  40  تا  60  درصد از اين بيماران به دليل فشار ناشي از تضاد جسم و روح خود, دست به خودكشي مي‌‏زنند و بقيه بيماران نيز يا در صورت امكان تغيير جنسيت مي‌‏دهند و يا به انواع بيماري‌‏هاي رواني، از جمله افسردگي‌‏هاي شديد مبتلا مي‌‏شوند. تراجنسيتي‌‏ها، از بدو شناخت خود از سنين زير سه سال, رفتارها و گرايشات جنس مخالف را از خود بروز مي‌‏دهند و با وجودي كه هيچ‌‏گونه اختلالي در جسم آنها مشاهده نمي‌‏شود, عميقاً احساس مي‌‏كنند كه در كالبدي اشتباه متولد شده‌‏اند و جنسيت حقيقي آنها با آنچه كه هستند، متفاوت است. بدين ترتيب پسربچه‌‏هاي تراجنسيتي گرايش به انجام بازي‌‏هاي دخترانه دارند, از پوشيدن لباس‌‏هاي پسرانه متنفرند و رفتاري دخترانه را از خود بروز مي‌‏دهند. دختربچه‌‏هاي تراجنسيتي نيز حركات و رفتارهاي پسرانه دارند و از انجام كارها و بازي‌‏هاي دخترانه امتناع مي‌‏كنند. اين در حالي است كه خانواده و جامعه همواره از اين كودكان انتظار دارند، نقش‌‏هاي متناسب با جنسيت خود را بپذيرند و آنها را به خاطر انجام حركات و رفتارهاي جنس مخالف سرزنش كرده و تحت فشار قرار مي‌‏دهند. اين فشارهاي بيروني و تضادهاي دروني, بحران‌‏هاي شديدي را در بيمار به وجود مي‌‏آورد. با بالاتر رفتن سن تراجنسيتي‌‏ها و ورود آنها به مدرسه و اجتماع, اين بحران‌‏ها بسيار مخرب‌‏تر مي‌‏شوند و در دوران بلوغ و رسيدن به تضادهاي خاص اين برهه, آسيب‌‏هاي ناشي از بيماري به اوج خود مي‌‏رسند. به طوري كه پس از سنين بلوغ، بيشتر اين بيماران يا خودكشي مي‌‏كنند و يا به انواع بيماري‌‏هاي حاد رواني, دچار مي‌‏شود. در اين ميان، با توجه به حاكم بودن فرهنگ مردسالاري و انتظاراتي كه در جامعه از پسران مي‌‏رود, فشارهاي وارد بر پسران تراجنسيتي بسيار بيشتر است و اين بيماران به خاطر فشارها و تضادهاي سنگين ناشي از نارضايتي شديد از جنسيت خود و فشار و آزار خانواده اجتماع, دچار آسيب‌‏هاي شديدتري مي‌‏شوند. بيماري تراجنسيتي تا اوايل قرن بيستم از لحاظ علمي تعريف نشده بود و پزشكان و روان‌‏پزشكان, آن‌‏را در رديف هم‌‏جنس‌‏گرايي طبقه‌‏‌‏بندي مي‌‏كردند؛ اما تحقيقات بيشتر نشان داد كه تراجنسيتي‌‏ها با وجود گرايش جنسي و عاطفي به جنس موافق و عدم گرايش جنسي به جنس مخالف, با همجنس‌‏گرايي تفاوت عمده‌‏اي دارند. تفاوت اين دو گروه نيز در اين است كه هم‌‏جنس‌‏گرايان از جنسيت خود رضايت كامل دارند، در حالي كه مشكل اصلي تراجنسيتي‌‏ها جنسيت متضاد آن‌‏ها است. اين تفاوت، محققان را بر آن داشت تا تحقيقات گسترده‌‏اي را در مورد منشاء اين بيماري انجام دهند. آزمايشات ژنتيكي, هورموني و اورولوژي اختلال خاصي را نشان نمي‌‏داد و آزمايشات و روش‌‏هاي مختلف روان‌‏كاوي و روان‌‏درماني نيز راه به جايي نمي‌‏برد. تا اين‌‏كه در سال  1996  پزشكان هلندي با كالبد شكافي مغز  6  بيمار ترانسكشوال دريافتند كه در اين بيماران بخش قدامي (پايانه  BS ) غده هيپوتالاموس مغز كه در برگيرنده خصوصيات جنسيتي انسان است, شبيه به جنس مخالف است. به عبارتي، جنسيت مغز اين بيماران با جنسيت فيزيكي آنها در تضاد است. اين پزشكان معتقدند كه اين اختلال مغزي در دوران جنيني به وجود مي‌‏آيد و از آنجا كه نمي‌‏توان به اين بخش از مغز دسترسي پيدا كرده و در آن تغييري به وجود آورد, اين اختلال پديده‌‏اي مادرزادي و كاملاً طبيعي است كه قابل تغيير نيست و تنها راه نجات بيماران تراجنسيتي از مشكلات ويران‌‏گر و طاقت‌‏فرسايشان, اين است كه جسم آن‌‏ها را با روح و مغزشان تطبيق داده و آنها را تحت عمل تغيير جنسيت قرار دهيم. اما در مقابل، بسياري ديگر از متخصصان و كارشناسان اين نظر را قطعي نمي‌‏دانند و احتمال اين‌‏كه عوامل محيطي و خارجي در به وجود آمدن اختلال تراجنسيتي موثر باشند را رد نمي‌‏كنند. به گزارش ايلنا, دكتر كاهاني، كه جديداً كتاب "اختلال هويت جنسي" را در مورد بيماري تراجنسيتي نوشته، معتقد است؛ منشاء اصلي اين پديده دقيقاً مشخص نيست و به طور قاطع نمي‌‏توان گفت كه چه عواملي در به وجود آمدن آن دخالت دارند. وي مي‌‏افزايد: عواملي همچون تاثير خانواده و دريافت‌‏هاي حسي فرد در سنين زير  5  سال، مي‌‏تواند از جمله عوامل بيروني به وجود آورنده اين اختلال به شمار آيد. به عنوان مثال والديني كه از جنسيت فرزندشان راضي نيستند و با سپردن نقش‌‏هاي جنس مخالف به فرزندشان به نوعي سعي در پر كردن اين خلاء دارند, مي‌‏توانند در او اختلالات هويت جنسي به وجود آورند. به گفته كاهاني، در انسان‌‏هاي متعارف جامعه, جنس و هويت جنسي در راستاي يكديگر قرار دارند كه همين, هويتي يگانه را ايجاد مي‌‏كند؛ اما در صورتي كه اين دو مقوله در تقابل با يكديگر قرار گيرند, اين امر هويتي ناهمگن و متضاد را به وجود مي‌‏آورد. وي، با تاكيد بر اينكه در حال حاضر تنها راه متعارف درمان اين بيماري, تغيير جنسيت از طريق عمل جراحي يا هورمون درماني است، مي‌‏گويد: كساني كه امكان اين كار برايشان وجود ندارد، چاره‌‏اي جز كنار آمدن با شرايط موجود و پذيرش وضعيت خود ندارند و ساير راه‌‏هاي پيشنهاد شده براي درمان اين بيماران, تاكنون راه به جايي نبرده است. كاهاني در عين حال تاكيد مي‌‏كند: بايد در ارايه مجوزهاي عمل تغيير جنسيت دقت و حساسيت فراواني صورت گيرد؛ چرا كه بسياري از متقاضيان عمل در واقع تراجنسيتي نيستند و داشتن انحرافات جنسي و ساير اختلالات ديگر، آنان به سمت عمل سوق مي‌‏دهد. وي مي‌‏افزايد‌‏: ويژگي بارز افراد تراجنسيتي اين است كه اين بيماران خواستار يك زندگي سالم و طبيعي هستند و براي دور شدن از اختلال هويت جنسي و اجتناب از يك زندگي نامتعارف و غيراخلاقي به عمل تغيير جنسيت روي مي‌‏آورند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی و یکم تیر 1388ساعت 19:26  توسط جارو  | 

Dress wedding

حتما" ادامه مطلب برید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم تیر 1388ساعت 23:10  توسط جارو  | 

جدیدترین عکسها از فیلم در حال ساخت شاهزاده پارس (Prince of Persia)

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و چهارم تیر 1388ساعت 9:53  توسط جارو  | 

چندتا عکس از نیکول کیدمن

من عاشق نیکول ام شما چی؟

نیکول کیدمن و کیت اوربان

بعداز ۹ماه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خیلی ماه نیست؟

خوب تا پست بعد بای

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم تیر 1388ساعت 18:18  توسط جارو  | 

معنی آهنگ آرش و آیسل

Always on my mind
Always in my heart

همیشه در ذهنم
همیشه در قلبم


I’ve been waiting for you night after night
Like a shadow, staying close to the light
Suddenly, you stand beside me
And I see a million burning stars

من برای تو شب های زیادی صبر کردم
مثل یه سایه ، کنار نور بودم
ناگهان ، تو اومدی پیشم
و یک میلیون ستاره چشمک زن رو دیدمYou are always on my mind
Always in my heart
And I can hear you call my name on a mountain high
Always on my mind
Always in my dreams
I wanna hold you close with me
Always, all the time

تو همیشه در ذهنمی
همیشه در قلبمی
میتونم احساس کنم ( بشنوم ) که در یه کوه بلند اسم منو صدا میکنی
همیشه در ذهنم
همیشه در رویاهام
میخوام بقلت کنم
همیشه ، برای هر زمان


I believe I’m addicted to you
In your eyes I see dreams coming true
Finally I have found you
And now I will never let you go, no

میدونم که بهت نیاز دارم ( معتقدم که بهت معتاد شدم )
توی چشمات رویاهایی رو میبینم که دارن به واقعیت می پیوندند
بالاخره پیدات کردم
و حالا نمیزارم از پیشم ، هیچ وقت بری

You are always on my mind
Always in my heart
And I can hear you call my name on a mountain high
Always on my mind
Always in my dreams
I wanna hold you close with me
Always, all the time

تو همیشه در ذهنمی
همیشه در قلبمی
میتونم احساس کنم ( بشنوم ) که در یه کوه بلند اسم منو صدا میکنی
همیشه در ذهنم
همیشه در رویاهام
میخوام بقلت کنم
همیشه ، برای هر زمان


Always on my mind
Always in my heart
And I can hear you call my name on a mountain high
Always on my mind, always in my dreams
I wanna hold you close with me
Always, all the time

تو همیشه در ذهنمی
همیشه در قلبمی
میتونم احساس کنم ( بشنوم ) که در یه کوه بلند اسم منو صدا میکنی
همیشه در ذهنم
همیشه در رویاهام
میخوام بقلت کنم
همیشه ، برای هر زمان

Always on my mind
Always in my heart
Always on my mind
Always in my dreams
Always, all the time

همیشه در ذهنم
همیشه در قلبم
همیشه در ذهنم
همیشه توی رویاهام
همیشه، برای هر زمان

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم تیر 1388ساعت 13:38  توسط جارو  | 

آشنایی با شخصیتهای کمیک مارول، دی سی، دارک هورس و ایمیج و ...

نام : SHE-HULK


ناشر: MARVEL

اولین ظهور: Savage She-Hulk در شماره 1 سال 1980

نام واقعی: Jennifer

نام مستعار :Jade Giantess-Shulkie

قدرت مخصوص: استقامت زیاد. زور زیاد و بیش از اندازه.

گروه: Defenders.employee of Goodman -Lieber- Kurtzberg & Holliway. formerly Avengers.Brides of Set Fantastic Four.Fantastic Force.Heroes for Hire

محل زندگی : زمین(ایالت متحده آمریکا)

محل تولد : لس انجلس - کالیفرنیا

شغل : وکیل داد گستری

نسبت های فامیلی : (پسر عمو) (هالک)
Robert Bruce Banner- (پدر)Morris Walters - (شوهر)John Jameson

قد: 5.10 فوت(انسان)-6.7 فوت(هالک)

وزن :
140 lbs(انسان)-650 lbs(هالک)

رنگ چشم : سبز

رنگ مو : قهوی(انسان)-سبز(هالک)

حقیقت جالب : she hulk هم مانند ددپول می داند که وجود ندارد و در دنیایی خیالی زندگی می کنند

خستگاه: او هم مانند هالک هست با این تفاوت که این عقل خود را از دست نمی دهد
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم واقعی:دایانا تمیس سیرا)(Diana Themiyscira

 


مکان سکونت:نیویورک سیتی
اولین حضور: آل اِستار کمیکزAll Star Comics#8(1941)
خالق:ویلیام م.مارستون
ناشر:دی سی کمیکز
وابستگی های تیمی: اتحادیه عدالت آمریکا)(Justice League Of **************
در این کمیک ها دیده شده: واندر وَُمن,اتحادیه عدالت آمریکا
قدرت ها:
قدرت بدنی مافوق انسانی و بی اندازه.
پرواز.
کَمند حقیقت.
اَلنگو های نقره غیر قابل شکستن.
کلاه خود طلایی که همچون تیغ بران است.
خودرو های نامریی با اختیارش ظاهر می شوند.
مطالب جالب:
او همچنان می تواند با کشیده کردن خودرو های نامریی یک قلعه بسازد که به واندر دوم (wonderdome)معروف است.
اصلیت:
دایانا تمیس سیرا دختر ملکه هیپوتیلیا می باشد, فرمانروای آمازون.ملکه هیپوتلیا او را از گل آفرید و آرزو مادر بودنش توسط خدایان یونانی به حقیقت پیوست.آفریده شده تا با الهه آرِس بجنگد,دیانا به عنوان یک ایلچی و یک مدافع برای زمین می جنگد. او یک عضو حیاتی اتحادیه عدالت آمریکا می باشد و به عنوان واندر ومن معروف است.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نام:Magneto


ناشر:marvel

اولین ظهور: مردان ایکس شماره 1 درسال 1963

نام اصلی:
Max Eisenhardt

توانایی: باهوش

قدرت مخصوص: پرواز کردن.خواندن فکر دیگران.همانطور که از اسمش معلومه قدرت مغناطیسی داره

هم پیمانان: اعضای گروه خودش

دشمنان: مردان ایکس(x-men)

گروه:Brotherhood of Mutants.Genoshan Excalibur.X-Men.New Mutants.Hellfire Club.Acolytes.Savage Land Mutates

خاستگاه: او خود فرمانده میتونت های خلافکار است و دشمن اصلی ایکس من ها و گاهی نیز با هم متحد میشوند و او هم مانند ولورین و ددپول و...... از آزمایشات
weapon x درست شده است

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نام: Thor


ناشر: MARVEL

اولین ظهور:
Journey into Mystery شماره 83 در سال 1962

نام اصلی:
Thor Odinson

توانایی: استقامت زیاد

قدرت مخصوص: پرواز.رعد و برق.زور زیاد

محل زندگی: Asgard

هم پیمانان: اونجرز

گروه: Asgard.Avengers.Warriors Three.Thor Corps

خاستگاه: او هم مانند هرکول یک خدازاده است

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

نام: punisher


ناشر: marvel

اولین ظهور: Amazing Spider-Man شماره 129 در سال 1974

نام اصلی:
Frank Castle

توانایی: استقامت بالا. زور بالا.تجهیزات خوب

قدرت مخصوص: ندارد

محل زندگی: زمین

هم پیمانان:

دشمنان: هر کسی که را که سد راه خود بداند

گروه:
U.S. Marine Corps .Green Berets.Formerly Secret Avengers.Daredevil's Unnamed Super-Hero Team

خاستگاه: مجازاتگر(punisher) در یک شب زن و بچه خود را از دست می دهد و او تصمیم می گیرد انتقام آن ها را بگیرد و
هر کس که در این راه جلو دار او باشد او را از بین می برد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اکس‌من یا X-Men نام یکی از کمیک‌های مارول است که به داستان‌های شخصیت‌هایی با همین نام کلی می‌پردازد.
مردان اکس، نام گروهی از انسان‌های جهش‌یافته هستند که هر کدام به گونه‌ای استعداد خاصی دارند. گروهی از این مردان در مدرسه‌ای به باورهای استعدادهای درونی خود پرداخته، جایی که مدیر مدرسه‌ی آن، اگزویر است.
پیشوند X (اکس ـ) در نام مردان اکس از نام اگزاویر گرفته شده است.
از شخصیت‌های محوری این سری داستان‌ها که کار مارول کمیکز است، ولورین و اما فراست را می‌توان نام برد.
اکس مِن تیم ابر قهرمانان کتاب کمیک و افسانه‌اى در مارول کمیکز هستند. به وسیله استن لى و جک ******بى به وجودآمده، آنها در اکس مِن شماره ١برای اولین بار در سپتامبر ١٩٦٣ظاهر شدند. اکس مِن میوتنت های هستند که درنتیجه یک جهش ناگهانى در تکامل، زاده‌شده با توانایى هاى مافوق انسانى پنهان هستند، که خودشان را عموماً در سنین بلوغ آشکار مى کند. خیلى از انسان های معمولى نسبت به آنها احساس ترس و یا سو ظن دارند. به وسیله تعدادى دانشمند به عنوان گونه های تکامل یافته انسان تصور شده‌اند و همینطور به عنوان یک تهدید بزرگ به جامعه انسان مبدل گشته اند. فشارها به وسیله میوتنت ها هنگامی سخت‌تر شد که آن ها از نیروهای خود برای کارهای جنایتکارانه استفاده کردند. اتحاد اکس مِن به وسیله پروفسور چارلز اگزاویر معروف به پروفسور اکس خیر اندیش تشکیل‌شد. میتونت ثروتمند که یک آکادمى برای تربیت میتونت های جوان بنیاد نهاد تا به آنها کمک کند که خودشان و جهان را در برابر مگنتو، میوتنت برادرهود و تهدیدات دیگر میتونت ها محافظت کنند.
سرى کتاب های کمیک اکس مِن که یکى از قدیمى ترین و بانفوذ ترین کمیک ها در طول تاریخ بوده است. در طول ١٩٧٠، جدول اعضای اکس من ها با اضافه‌شدن شخصیت های دیکری از آلمان، ایرلند، کانادا، اتحاد جماهیر شوروى، کنیا و ژاپن تغییر یافت.
اقتباس‌ها
از روی اکس مِن مجموعه های تلوزیونی زیاد و موفقی ساخته شدند به گونه ای که در هنگام پخش موفق ترین برنامه روز های شنبه بود. همچنین انیمیشن های بسیاری نیز در ضمینه اکس مِن ساخته شده اند. سال ٢٠٠٠ آغاز موفقی برای مجموعه فیلم های سینمایی اکس مِن به کارگردانی برایان سینگر بود. فیلم در سال ٢٠٠٣ با اکران فیلم دوم اکس مِن و به کارگردانی سینگر ادامه یافت؛ و سال ٢٠٠٦ قسمت سوم فیلم سینمایی اکس مِن با نام اکس مِن : آخرین ایستادگی به کارگردانی برت رتنر بر روی پرده های سینما آمد.
منبع:ویکی پدیا

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

چهار شگفت‌انگیز اولین کمیک گروه ابر قهرمان‌ها است که مارول منتشر کرده‌است. به وسیله استن لی و جک ******بی وجودآمده و اولین شماره آن با نام چهار شگفت‌انگیز شماره ۱(نوامبر ۱۹۶۱) منتشر شد.
چهار شگفت‌انگیز چهار دوست قدیمی و اعضای خانواده‌ای بودند که پس از قرار گرفتن در معرض پرتو‌های آسمانی در طی ماموریت فضایی قدرت‌های زیادی کسب کردند که عبارتند از :
آقای شگفت انگیز(رید ریچاردز): رهبر گروه، یک دانشمند نابغه که بدنش را در اندازه‌های باورنکردنی می‌تواند بکشد و شکل بدهد.
زن نامرئی (سوزان ریچاردز): همسر رید ریچاردز، جانشین فرمانده گروه. از نام او معلوم است که او می‌تواند خودش را به طور دلخواه نامرئی کند. همچنین او می‌تواند زمین‌های اجباری را به وجود بیاورد و نیروی نامرئی را روشن می‌کند که از دستهایش منفجر بشود.
مشعل انسانی (جانی استورم): برادر سو، که می‌تواند خودش را با شعله‌ها محاصره بکند و پرواز نماید.
چیز (بن گریم): دوست بدخوی آنها با قلبی از طلا ، که قدرت و تحمل مافوق انسانی را دارد، پوستش صخره‌ای، ناهموار و نارنجی است و مثل این است که پوستش فاس دار یا ورقه ورقه‌است. (بعضی وقت‌ها با صخره‌ها اشتباه گرفته می‌شود.)
منبع:ویکی پدیا

آقای شگفت انگیز(رید ریچاردز) یک شخصیت افسانهای است، قهرمان و عضو چهار شگفت انگیز. به نویسندگی استن لی و هنرمند همکارش جک ******بی به وجود آمده‌است. او اولین بار در چهار شگفت انگیز شماره ۱ اول (نوامبر۱۹۶۱) ظاهر شد.
استاد مهندسی مکانیک، شیمی، همه سطوح فیزیک و زیست شناسی انسان و فضایی‌ها. اغلب ریچاردز باهوش ترین انسان را در کمیک‌های مارول مورد توجه قرار گرفته‌است. او مخترع فضاپیمایی است که در سفری فضایی به وسیله بمباران تابش کیهانی، موجب به وجود آمدن نیرو‌های چهار شگفت انگیز شد. ریچاردز این توانایی را به دست آورد که بدنش را به هر شکلی که او میل داشته باشد در بیاورد.
او رهبر چهار شگفت انگیز است اگرچه بعضی وقت‌ها رفتارش باعث می‌شود او از هم گروه‌هایش دور به نظر برسد ولی با این حال، شوهر زن نامرئی و مشاور مشعل انسانی است.

زن نامرئی (نام واقعی سوزان ریچاردز قبلا سوزان استورم) سابقاً دختر نامرئی، ابر قهرمان مارول کمیک و عضوی از چهار شگفت‌انگیز. به وسیله استن لی و جک ******بی به وجود آمده، او برای اولین بار در کمیک چهار شگفت‌انگیز شماره ۱ (نوامبر ۱۹۶۱) ظاهر شد. مثل اعضاء دیگر گروه ، او نیروهایش را هنگامی که روی یک فضا پیما که به وسیله تابش کیهانی بمباران شد بود دریافت کرد .
سو خودش و مردم و چیزهای اطراف خود را می‌تواند نامرئی کند و زمین‌های اجباری نامرئی را ایجاد کند که به عنوان یک سپر دفاعی می‌تواند به کار برود یا به صورت نیرویی مهاجم منفجر بشود.
به خاطر دشمنانش دکتر دوم و نامور کارگر زیر دریایی ، او همیشه دوشیزه نگرانی در اولین شماره‌های چهار شگفت‌انگیز بود. ولی در شماره‌های بعدی او قوی تر شد و جانشین فرمانده گروه شد. شوهرش آقای شگفت انگیز ، بچه‌هایش فرانکلین و والریا، برادر جوانترش مشعل انسانی و دوست صمیمی او چیز است


مشعل انسانی(جانی استورم) ابر قهرمان افسانه‌ای مارول کمیک که عضو چهار شگفت انگیز است. او برای اولین بار در کمیک چهار شگفت‌انگیز شماره۱(نوامبر ۱۹۶۱) ظاهر شد.او به وسیله استن لی و جک ******بی به وجود آمد. اگرچه او مبنی بر شخصیتی خیالی در کمیک‌های عصر طلائی با همان نام، به وسیله کارل بورگوس وجود آمده بود.
مانند بقیه اعضای چهار شگفت انگیز، مشعل انسانی نیروهایش را روی یک فضا پیما که به وسیله پرتو‌های آسمانی را بمباران شد به دست آورد. او می‌تواند پرواز بکند، آتش را کنترل کند و خودش را بدون هیچ خطری با شعله‌های آتش بپوشاند. «روی را شعله بزنید !»، کلمه‌ای است که مشعل انسانی هنگامی که می‌خواهد شعله‌های تمام بدنش را فعال کند فریاد می‌زند.
جوانترین عضو گروه، او گستاخ و جوینده هیجان است در حالی که آقای شگفت انگیز و زن نامرئی و چیز غرغرو محتاطتر هستند.

چیز(بنجامین(بن) ژاکوب گریم) یک شخصیت و ابر قهرمان افسانه‌ای است، عضو اولیه گروه چهار شگفت‌انگیز در مارول کمیک. او به وسیله جک ******بی و استن لی به وجود آمده بود. برای اولین بار در چهار شگفت‌انگیز شماره ۱(نوامبر ۱۹۶۱) ظاهر شد. نشانه‌های او ظاهر نارنجی، سنگ مانند، شوخ‌طبعی ، چشم‌های آبی و شعار جنگی «زمان کلوبرین است»! است؛ و این‌ها موجب شده‌اند او یکی از شناخته شده ترین و مشهور ترین ابر قهرمان‌ها باشد.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ice Man یا مرد یخی، یکی از اکس‌من بود که توسط چارلز اگزویر به مدرسه‌ی هنرهای اکس آورده شد.
آیس من با هویت واقعی رابرت (بابى) دریک ابر قهرمانی در مارول کمیکز است، عضوى از اکس من. به وسیله نویسنده استن لى و هنرمند همکارش جک ******بی به وجودآمد. او برای اولین بار در اکس من سال ۱، شماره ۱ ظاهر شد.(سپتامبر ۱۹۶۳).
به عنوان یک میوتنت، آیس‌من مى تواند رطوبت در هوا را دور خود منجمد بکند و بدنش به یخ جامد تغییر دهد. اگرچه او یک میوتنت(فوق بشری) در سطح امگا است، هرگز به طور کامل از نیروی میوتنتی خود استفاده نکرده است.
عضوی از اکس من اصلى، آیس من حضوری فعال در کمیک‌ها، بازى‌ها، انیمیشن‌ها و فیلم‌ها داشته است. شاون اشمور نقش او را در مجموعه فیلم‌ها اجرا می کند.
بابی دریک در انتهای مجموعه‌ی خانه‌ی ام جزو میوتنت‌هایی است که نیروی خود را از دست می‌دهد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اسم واقعی:بروس وین


مکان استقرار: شهر گُاتام
ماولین حضور: کمیک های جنایی شماره 27 سال 1939 میلادی [Detective Comics #27 (1939)
آفریینده:باب کین
ناشر: دی سی کمیکز
وابستگی های تیمی: اتحادیه عدالت آمریکا(JLA)
تابحال در این کمیک ها دیده شده: بتمن,کمیک های کاراگاهی(پلیسی),سوپر من/بتمن, اتحادیه عدالت آمریکا,بتمن افسانه های شوالیه سیاه, بتمن شوالیه های گاتهم
قدرت ها: بتمن قدرتی به خودی خود ندارد,وقتی که به آدمیزاد معمولی تشبیه شود چیزهایی که او اغلب انجام می دهد به نظر می رسد فوق آدمیزاد باشد. در اول شدید بودن قدرت درک و فهم بتمن است.بتمن در نزد بسیاری کسان بهترین کارگاه شناخته شده. با مغز او و کامپیتر سوپر اش در غار خفاشیش,تونسته بسیاری از مساءل را حل کند از حمله های جوکر گرفته تا سوراخ کردن های ریدِلر.
او همیچنین یک فرد با تاکتیک و استراتژیستیست,همیشه چند پله بالاتر از حریفش می اندیشد,یک روز اون بیان کرد که این علتی بوده که تونسته سوپر من رو باهاش شکست بده,بجایی که از نیروش استفاده کنه از مغزش در مقابل مردی از آهن (سوپر من) و اونو به تله های خودش انداخته.بعضی ها ممکنه بگن که این از سؤ ذن (پارانویا)بیش از حد بتمن می باشد,مثل زمانی که یک ماهواره ساخت تا روی ابر انسان ها جاسوسی کند و ازشون جلو باشه یا زمانی که اطلاعات مخفی شو برای از بین بردن تیم عدالت داشت.
بتمن یک عالمه فنون رزمی هم بلد می باشد,سلاح های سرد,و نبرد های نزدیک.بدن او در اوج قدرت آدمیزادیست و خیلی سال تمرین کرده.و خیلی چابک است و جیمناستیک و آکروباتیک را کامل استاد کرده.خیلی قبل از اینکه به زمین گاتهم بیاید.
و در آخر,با اموال بسیارش,یک قور خانه مجهز به آخرین تکنولوژی ها و خودرو ها و اسلحه ها مهیا کرده.از باتارنگ گرفته تا خودرو خفاشی.و با استفاده از این ابزار ها برای انتقام خانوادش و دفاع از گاتهم سیتی استفاده می کند.
مسائل جالب:بتمن در رابطه با همه ی اعضا تیم عدالت آمریکا مقاله سری و مخصوص داشت و کلید چطوری شکست دادن آنها.
دشمنان اصلی:
جوکر Joker


دو صورتTwo Face
صورت گلیClayface
آقای یخMister Freeze
سوراخ کنThe Riddler
پنگوئنThe Penguin
رس الغولRa’s Al Ghul

اصلیت:بروس وین تنها بازمانده خانواده وین می باشد. یک خانواده قدرتمند و ثروتمند شهر گاتهم. در یک سینما رفتن,خانواده وین در یک قسمت بدنام شهر گاتهام می گشتن که توسط یک دزد ازشون دزدی می شود. دزد والدین بروس را تیر می زنید و می گذارد تا بمیرند,به سرعت می دود و هیچ وفت برای گناهش مجازات نمی شود,بروس تنها می ماند و توسط پیشخدمت خانواده(آلفرد) بزرگ می شود.در آن روز او قسم خورد که انتقام والدینش را بگیرد به هر صورتی.
بروس تمرین کرد,دنیا رو مسافرت کردو به دانشکده رفت,تا بدنش و ذهنشو برای مقابله با جرم آماده کند.وقتی که در آخر به شهرگاتهم برگشت اولین اقدامش یک بد پیش رفت او لباس های تیره پوشید و به دزدانی حمله ور شد اما توسط کسانی که می خواست نجاتشان دهد کتک حسابی خورد.اون می دونست که بایست یک فکره جدیدی بکنه.
هنگامی که یک خفاش به اتاقش برخورد کرد,بروس جوابش رو گرفت او بایست مثل یک خفاش لباس بپوشه که بتونه به وسیله لباسش حریفاشو بترسونه.
در راه خودش مرد خفاشی دوستانه زیادی رو پیدا می کنه که تمایل به داشتن شهری بدون جرم می باشند. اولیش هم جیم گُردن بود(Jim Gordon) او یک کار آگاه بودش و بعدش هم مامور عالی رتبه گاتهم شده و این دوستی برای بتمن به این دلیل خوبه که نیروهای نظامی با بتمن باشند و نه بر علیه او.
بتمن چند تا هم پیرو داشته که که همشون در غالب رابین بودن. اولیش دیک گریسون که در سیرک کار می کرده و خانوادش توسط یک مافیا کشته شده و او در نهایت رابین بودن را رها کرد و نایت وینگ(nightwing) شد و در یک شهر نزدیک (bludhaven) به مبارزه با جرم می پردازد. بعد از اون جیسون تاد رابین شد که اینطور دیده شده که توسط جوکر کشته شده لیکن الان دوباره ظاهر شده و یک تبه کار به نام Red Hood شده. و جدیدترین رابین تیم دریک هستش که بتمن هم از اون خوشش می آد و اون جزو Teen Titans هم هست.
بتمن راه مبارزه با جرم را همچنان ادامه می دهد بعضیا می گنن روانی شده و همه رو برای اینکه کاریشون نشه از خودش دور میکنه و هیچ عشقی و خانواده ای و بچه ای نداره بخاطر اینکه می ترسه یکوقت اتفاقی براشون بیفته و همینطور داره به قسمش وفا می کنه.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Flash


Wally Westنام واقعی:
Keystone City محل زندگی:
اولین ظهور:
Current Flash – The Flash #110 (1959)
Historical Flash – Flash Comics #1 (1940)
ساخته:
Gardner Fox and Harry Lampert
ناشر:
DC Comics
همپیمانان:
Justice League of ************** (JLA)
اخیرا دیده شده در:
Justice League of ************** (JLA), The Flash
قدرتها:سرعت بالا-پرش زمانی(جابجایی از مکانی به مکان دیگر با سرعت بالا)-ابعاد مسافرتی بسیار زیاد(فاصله زیادی رو میتونه جابجا بشه)-انعکاس تصویر
خاستگاه:
والی در طی دیدارش با عمو زاده اش در ازمایشگاهی و طی انفجار مواد شیمیایی بر اثر رعد و برق این چنین قدرتی را به دست آورده.
در طی بحران های جهانی این کمیک زاده شد تا جریان تاریخ را تغیر دهد، کسی که زندگیش را بخاطر زمین و زمینیان به خطر میادازد.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DC Comics
نام:
DC Comics
رئیس:
Paul Levitz
سردبیر:
Dan Didio
بنیانگذار:
Malcolm Wheeler-Nicholson
کاراکتر های مهم:
Superman
Batman
Wonder Woman
Green Lantern
Aquaman
The Flash
Shazam
Justice League of **************
Teen Titans
معروف به:
آغاز گر نوشته های کمیک جریان ساز و قهرمانهای محبوب فوق انسانی. همچنین آنها تیم بزرگی از قهرمانها داشتند به نام جاستیس لیگ آمریکا که آنها را در رده نخست ناشران کمیک قرار داد و محبوبیت آنها را در بین تمام ناشران ثابت کرد.
محل شرکت:
DC Comics
1700 Broadway, 7th Fl.
New York, NY 10019-5905
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
اسم واقعی:کلارک کنت یا کل-اِل

مکان فعلی:متروپولیس,آمریکا
اولین حضور:Action Comics#1(1938)
خالقان:جری سیگل و حو شاستر
ناشر:دی سی کمیکز
وابستگی های تیمی:JLA اتحادیه عدالت آمریکا
قدرت ها:
قدرت های سوپر در طول سالهایی که گدشته تغییرات بسیاری کرده.در اولین حضور سوپر من توسط سیگل و شاستر,سوپر قدرت بی اندازه مافوقی داشت که می توانست خودرویی را بر سر خود بلند کند و همچنین او می توانست به تندی بدود و حدود 8 مایل(هر مایل 1609 متر می باشد) در آسمان بپرد.
سوپر من فعلی تقریبا قدرت مطلق و تام دارد. او قدرت پرواز دارد که می تواند به فضا هم پرواز کند,قدرت بدنی او همچنان افزایش یافته طوری که می تواند یک کوهستان را از جایش جدا کند.او نگرش حرارتی دارد که می تواند پرتو های لیزری را پرتاب کند و همچنین بینایی اشعه ایکس و نجومی را داراست.نفس سوپر من آنقدر قوی است که خودرو ها را وارونه می کتید و حتی اجسام را منجمد می کند.
اصلیت قدرت های سوپر من چیزی است که طی سالها تغییراتی کرده است ولی موضوع اصلی هنوز پا برجاست که سوپرمن از کریپتون به زمین آمده تا ار فاجعه ای جان سالم به در ببرد.نخست ذکری در رابطه با چگونه به دست آوردن قدرت های سوپر من نبود سپس تصمیم گرفته شد که مردمان کریپتون تمامشان مانند سوپر من می باشند ولی مشکل هایی را ایجاد کرد و در نهایت گفته شد که کریپتونیان در زبر نور یک ستاره قرمز زندگی می میکنند که اگر نور یک ستاره زرد(خورشید) به آنان برخورد کند قدرت هایشان ظهور می کند.
مسائل جالب:
در هر قسمت برنامه تلویزونی ساینفلد اگر نظاره کرده باشید یک عکس یا اسباب بازی یا چیزی مرتبط با سوپر من وجود دارد.
دشمنان اصلی:
لکس لوتر Lex Luthor
برینیک Brainiac
دارک سید Darkseid
دومزدی Doomsday
اصلیت:
سوپر من اخرین کریپتونیان می باشد.اسم کریپنویش کل-ال می باشد. پدر او جر-ال دانشمند بزرگی بوده و وقتی هشدار هایی در رابطه با از بین رفتن کریپتون را می فهمد به شورا و مجلس اطلاع می دهد ولی حرف او را قبول نمی کنند و به او اجازه صحبت در این رابطه را با کسی نمی دهند,او که خانواده خود را در خطر می دید شرو ع به ساختن موشکی کرد تا خودش و همسرش و پسرش را با آن نجات دهد اما زمانی که فاجعه اتفاق افتاد جر-ال تنها مدل کوچکی از موشک را ساخته بود,زنش تصمیم گرفت که با همسرش در کریپتون بماند و در عوض پسرشان را توسط موشک راهی زمین ساختند که در سمال ویل فرود آمد و توسط جان و مارتا کنت کشف شد.
او همینطور که در سمال ویل بزرگ می شد به قدرت های فوق العادش پی می برد و درسهای زیادی از پدر و مادر ناتنیش یاد گرفت مثل صداقت و اعمال نیک که آن مردی شده که حال ما آن را می شناسیم.هنگامی که دیپلما گرفت به متروپولیس رفت و در دانشگاه در رشته روزنامه نگاری فارغ التحصیل شد که در روزنامه دیلی پلنت کار پیدا کرد به عنوان یک خبرنگار.
او در دیلی پلنت لباسش را طراحی کرد و انگیزه نجات دادن دوباره و دوباره متروپلیس در او ایجاد شد همچنین با خبرنگار همکارش لوبیس لین درگیر عشقش شد.
یکی از بدترین زمان های سوپر من مقابله او با دومزدی بود که نبردشان چند روز طول کشید که در نهایت هر دو کشته شده بر روی زمین افتادند.
در نهایت فهمیده شد که سوپر من کشته نشده و بلکه دوباره پدیدار شده البته بدون قدرت هایش که در طول زمان دوباره قدرت هایش را بدست می آورد و با لوییس ازدواج می کند.
سوپر من همچنان زمین رو از انسانهای شرور دور نگه می دارد و از زمین دفاع می کند. از تغییرات مسمرش که چشم پوشی کنیم او هنوز با عزت و قدرتمند تر از همیشه می باشد. او یک قهرمان مدرن می باشد که 80 سال را پشت سر گذرانده,شاید زیاد باشد ولی او هنوز همان پسر دوست داشتنی از سمال ویل می باشد که به مرد مقتدر آهن گونه تبدیل شده.
+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم تیر 1388ساعت 12:21  توسط جارو  | 

Sims3

سلام.

خدارو شکر که سیمز جدیدم بالاخره اومد,درست خوندین Sims3 هم اومد.

Simsجدید کلآ عوض شده(از این به بعد بجای Simsجدید میگم Sims3)یعنی دیگه خبر از اون قفس کوچولو نیست,دیگه خبر از عقده کردن نیست,دیگه از Loadingهای طولانی خبر نیست و...دیگه هر کاری که بخواین می تونید تو Sims3انجام بدین......حالا این حرفارو ول کنین تحقیق و بخونید:

*بسم الله الرحمن الرحیم*

دیگه این مشکل اونو نداره:بله درست خوندین شما به راحتي مي توانيد به هر جاي شهر قدم بگذاريد و براي خود بدويد، شما مي توانيد بدون ديدن حتي يك لودينك اين كارها را انجام دهيد به همسايه خود سر بزنيد، براي خريد به فروشگاهاي زنجيره اي برويد،به در خانه آنكس كه دشمنانتان هست برويد و با آن دعوا كنيد...(اینجوری دیگه عقده ای نمی شین)تازه می تونید گدای کنیدو تو کارتون ماهر شین!!تو Sims3می تونید به تنها ی یا با خانواده به رستوران برید.خریدام گسترش یافته مي تونيد لباسهاي مختلف و وسايل مختلفی رو كه در حالت عادي نمي تونيد داشته باشيد و بخرید...پوشيدن لباسي خاص در زمان خاص نيز اهميت خاص خودشو داره و شما بايد لباسهاي مختلف را در فصلهاي مختلف سال بپوشيد(فعلآ معلوم نیست که عین Sims2بسته های الحاقی داره یا از همون اول ماه ها تو Sims3وجود داره(حتمآ توش وجود داره))

  sims3_big8.jpg

می تونید خیلی راحتو بدون Loadingهای بلندو مسخره به خرید و دیدن دوستا و فامیل ها برین

Simcityجدید:شهر واقعآ زیبااو دیدنی شده وقتي تو شهر پا مي ذارید ،شلوغي به معناي واقعي را مي بينيد... شلوغی در تمام شهر پر شده است تو پاركها، تو شهر و فروشگاه ها.همه جور ادم تو شهر وجود داره و مي تونيد با اونا ارتباط برقرار كنيد، صحبت كنيد و شايد با بیشترشون دوست شيد.تو Sims3واقعآ فکر می کنبد تو یه شهرین طراحي مكانها و درخت ها با شماست و مي تونيد هر جا كه دوست داريد درخت و وسايل خاص بذاريد.از شهر می تونید شهرای دیگه رو ببینید وبا ماشین به اونجا رفته و از زیبایی اون جا لذت ببرید. مي تونيد در مغازها به خريد وسايل تزئيني برای اپارتمان خود بگردید و همچنين براي درست كردن غذاها بايد وسايل و يا مواد غذايي خاصي را از فروشگاها تهيه كنيد.

sims3_big15.jpgمی تونید با دوستاتون تو پارک قرار بذارید و برای دیدن اونا با ماشین یا پیاده برین. 

sims3_big3.jpg

مناظر شهروساختمونا خیلی دیدنی شده واز دیدنشون لذت میبرین.

Screenshots aus dem Sims 3 Newsletter

می تونید برای پیک نیک  بیرون برین

داخل خانه:درون خانه برايتون زيبا تر از قبل است، وسايل مختلف و متفاوت با فيزيك بسيار عالي كه مي تونيد هر جايي كه دوست داشته باشيد بچينيد و هيچ محدوديتي وجود ندارد مگر اينكه بخواين وسايل را روي هم بگذاريد!!!در بازی سرما و گرمام وجود داره پس باید منتظر وسایل گرمایی و سرمایی زیباباشید.وسایل Sims2نیز تو این سیمز هم هست. همه چيز بعد داره و مي تونيد رنگاونارو به دلخواه تغيير بديد و از تكسچرهای بسيار زيادی در اين مورد استفاده شده است.(برای دخترا بهتر شد چون دیگه محدود نیستن).

        sims3_big19.jpgsims3_big20.jpg

همینطور که می بینید هر کی با هر سلیقه می تونه خونه ی مورد علاقه شو داشته باشه

        objekte1_big.jpgobjekte2_big.jpg

اوووووووووووووه!!!!من دیگه حرف نمی زنم!!

                                         sims3_big24.jpg

نورپردازی خیلی طبیعی شده و....اوووووووه تازه با ذائقه ی مام جور(فرشو می گم)

چاق بودن یا نبودن مسئله این است:یادتون تو قبلی چاق می شدین ولی هیچ فرقی در زندگیتون ایجاد نمی شد اما در Sims3اگه چاق شید براتون(اونم به خاطر پر خوری و ورزش نکردن)ممکنه بیماری قلبی بگیزیدو......پس بهتر صبح زود برای ورزش به پارک نزدیک خونتون بریدو ورزش کنید,اما چاقیتون یه حسنم داره,تو Sims2وقتی چاق می شدینو با دیگران دعوا می کردین به طور اتفاقی شکستن می خوردین,اما توSims3دیگه خبر از شکست با وزن زیاد نیست اگه دعوا کنید اگه طرف مقابل لاغرونحیف باشه با یه مشت نقش زمین میشه(هههههههههههههه).

sims3_big26.jpgترک ورزش=توپ

  sims3_big4.jpgورزش=نشاط

دخترا عاشق این قسمتن:ساخت سيمزها اينبار پر معني تر از قبل شده...مي تونيد همه چيز و درون شخصيت خود داشته باشيد و هم از نظر خصيوصيات ظاهري و داخلي اونو به صورت عالي  و مورد نظر خودتون طراحي كنيد.همچنين سيمزها به نظر واقعي تر و عالي تر از قبل هستند.اينبار حتي مبتونید  را   سيمزهايي كه در سيمز1و2 را داريد به سيمز3 منتقل كنيد تا ادامه زندگي اونارو را در سيمز3 با خصوصيات و كارايي جديد داشته باشيد.

 چقدر طبیعی و زیبا

خصوصیات سیمزهای شما:در بازي هر سيم خصوصياتي را مي تونه براي خود داشته باشه كه براي بازي كردن اون سيم به آن نياز خواهيد داشت علاوه بر خصوصيت اصلي هر فرد حداقل پنج خصوصيت متغيير داره كه قابل تغييره.

اینم یه خانم خوش تیپ(واقعآ,سیما اینقدر طبیعی شدن.)

در کل Sims3تعقیرات زیادی نیبت به نسخه های قبلی خود کرده,خوب برید بگیرین دیگه.

اینم چندتا عکس از Simهای Sims3:

The Sims 3 by Lleno.

The Sims 3 by Lleno.

The Sims 3 by Lleno.

The Sims 3 by Lleno.

The Sims 3 by Lleno.

The Sims 3 by Lleno.

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم تیر 1388ساعت 20:47  توسط جارو  | 

کودکانی که مادر می شوند!

همیشه گفته اند : برای حفظ دین، دختر را هر چه زودتر باید به خانه شوهر فرستاد و خوشا به حال پدری که به این سخن عمل کند .
فاطمه یکی از آن دخترانی است که به خاطر همین حرف و سخن ها چیز زیادی از دوران عروسک بازی در خانه پدری به یاد ندارد؛ چون هنوز 11 بهار از عمرش نگذشته بود که رخت عروسی پوشید و دو سال بعد با به دنیا آوردن یک نوزاد عقب مانده ذهنی دیگر هیچ نشانی از نشاط  زندگی در او باقی نماند . زن کم سنی که همیشه از درد کمر ناله می کرد و هر بار زایمان دردی بر دردهای اومی افزود، حالا او مانده و کودکانی که جای عروسک هایش را گرفته اند.

 

 

بر اساس آمارهای جهانی سازمان ملل، روزانه بیشتر از 500 هزار زن به دلیل عوارض حاملگی و زایمان می میرند و این درحالی است که مرگ ومیر مادران ونوزادان یکی ازشاخص های توسعه ی کشورها محسوب می شود.افغانستان از نظر آمار بالای مرگ و میر مادران در حین زایمان ( از هر هشت زن باردار یک نفر در خطر مرگ ) رتبه دوم جهان را دارد .از طرفی وزیرامورزنان یکی از علت های مهم مرگ مادران در افغانستان را سن پایین آنها در حین زایمان می داند . این گزارش سعی دارد در گفتگو با کارشناسان ابعاد مشکل ازدواج دختران در سنین پایین را روشن کند. پاسخ به توجیه شرعی: آیت الله سید محمود هاشمی ارزگانی بابیان اینکه از دیدگاه اسلامی ازدواج به معنی زندگی زناشویی دختران در سنین قبل از بلوغ حرام است، می افزاید : فقط بستن عقد دختران قبل از بلوغ با مصلحت ولی او امکان پذیر است با دوشرطی که ولی دختر بر اساس دلسوزی و دوستی نسبت به دختر چنین عملی را انجام دهد و توانایی تشخیص خوب یا بد بودن مسئله را داشته باشد .وی خاطر نشان می کند : در چهار مذهب اسلامی سن های مختلف از 15 تا 19 سال برای بلوغ دختران و پسران تعیین شده است ولی همه ی این مذاهب بر رشید بودن طرفین ازدواج به معنای بلوغ جسمی ، روحی و عقلی توافق دارند؛ چون بلوغ فرد را، برای بر عهده گرفتن وظایف متعدد در زندگی مشترک آماده می کند و دین اسلام هیچ وقت برای دختری که هنوز توانایی لازم را ندارد نقش های مادری و همسری را تحمیل نمی کند .سنت های ازدواج و ضعف فرهنگی:محمد باقر مصباح زاده پژوهش گر، با بیان اینکه ازدواج دختران کم سن یکی از نمونه های خشونت به شمار می آید اضافه می کند: فقر اقتصادی ، رسم گله گرفتن و دختر به عنوان خون بها ، از علل مهم اجبار دختران به ازدواج در سن کودکی است .وی ریشه ی مشکل ازدواج اجباری دختران کم سن را در ضعف فرهنگی و اعتقادی خانواده ها می داند.    این صاحب نظر می گوید :عقاید شخصی افراد به مرور زمان در سنت های ازدواج افغانستان وارد شده است . 13 سالگی سن ازدواج دختران:عضو دفتر مطالعات زنان افغانستان می گوید : بیشتر خانواده های افغانی بلوغ عقلی را به عنوان شرایط ازدواج دختران شان در نظر می گیرند، بطوری که یک دختر نوجوان در جامعه افغانستان همیشه آمادگی لازم را برای ازدواج دارد و سن معمول و مناسب برای ازدواج دختران، 13 سالگی می باشد .یاسمین حسنات درباره وجود معضل ازدواج اجباری ادامه می دهد: در دوران جنگ های داخلی افغانستان مواردی از ازدواج های اجباری توسط جنگ افروزان و نه همه آنها اتفاق افتاده ؛اما در حال حاضر تعداد انگشت شماری از ازدواج ها ی اجباری در افغانستان دیده شده است .این در حالی است که عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان چندی پیش گفت : نیمی از هر 500 ازدواج اجباری که این کمیسیون ارزیابی کرده است را ازدواج دختران زیر سن 14 سال تشکیل می دهد .وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه «اگر ازدواج دختران در سن 13 سالگی مناسب است پس چرا مقامات وزارت زنان یک دلیل مهم نرخ بالای مرگ و میر مادران را ازدواج و بارداری آن ها در سنین پایین می دانند ؟» می گوید : تجربه نشان داد ه است که زنان افغانی در سنین زیر 18 سال نیز بار وظایف زندگی مشترک را بر دوش می کشند و حتی بارداری های پیاپی هم باعث ناتوانی و ضعف آنها نمی شود بطوریکه بارها ما شاهد بودیم زنان کم سنی که به فاصله چند ساعت پس از زایمان بدون هیچ گونه درد و ناراحتی کارهای روزمره زندگی را انجام می دهند .عضو مطالعات زنان می افزاید: افزایش سن بارداری های زنان جوان مشکل مرگ و میر آنها را برطرف نمی کند و  اگر مقامات وزارت زنان می خواهند نرخ  مرگ و میر مادران را کاهش دهند باید مشکل نبود داکتر و امکانات پزشکی در هنگام زایمان ها را برطرف کنند .وی می گوید : در حال حاضر وزارت زنان از محل بودجه باز سازی افغانستان می تواند در هر روستا یک درمانگاه و زایشگاه ایجاد کند تا با بهره مندی همه زنان از خدمات سلامت، آمار مرگ و میر مادران کاهش یابد .در گفته های عضو مطالعات زنان افغانستان هنوز سوالی باقی است اینکه : از دید پزشکی، بارداری زنان جوان زیر 18 سال بر سلامتی این مادران و فرزندان آنان (نسل آینده ) چه تاثیری دارد؟ 

مرگ مادران زیر 15 سال پنج برابر بیشتر است: بر اساس مطالعات سازمان جهانی بهداشت، خطر مرگ دختران زیر 15سال در هنگام زایمان 5 برابر زنانی است که در دهه بیست سالگی زایمان می کنند و مادری که کمتر از 18 سال سن دارد احتمال مرگ فرزندش در سال اول زندگی 60 درصد بیشتر از کودکانی است که از مادران بالای 19 سال متولد شده اند .دکتر ملیحه حسن زاده پزشک نسایی،  بهترین زمان ازدواج و حاملگی را برای زنان سنین 18 تا 35 سال دانسته و می افزاید : از نظر سلامت جسمی ،کمبود آهن و کلسیم در دختران زیر 18 سال بسیار شایع است به همین خاطر عوارض بارداری ، خطر ابتلا به پوکی استخوان و کم خونی ها در بین زنان حامله زیر 18 سال بیشتر است .وی ادامه می دهد : در بررسی های به عمل آمده ،95 درصد مبتلا یان به سرطان دهانه رحم، سابقه زایمان زود هنگام داشته اند.این پزشک نسایی با اشاره به مشکلات روحی پس از زایمان می گوید : افسردگی های پس از زایمان در زنان کم سال بیشتر از سایر زنان می باشد .وی خاطر نشان می کند: نوزادان متولد شده از این مادران دچار مشکلات کم وزنی هنگام تولد ، سوء تغذیه  و در مواردی معلولیت ها می شود .جامعه ای که مولد نیست: در جامعه ای که دختر نقشی در ازدواج ندارد و خانواده ی او تصمیم گیرنده ی  اصلی است ازدواج در سنین پایین رواج دارد .کاظم اصغری جامعه شناس، با بیان این مطلب می گوید: از طرفی پیشرفت های بهداشتی موجب کاهش مرگ و میر ها می شود و از طرف دیگر در جامعه ای که زنان در سنین زیر 18 سال باردار می شوند ظرفیت آبستنی در آن جامعه نسبت به سایر جوامع افزایش می یابد که این مسئله پیامد افزایش بدون کنترل جمعیت را در آینده دارد و اگر دولت نتواند جوابگوی نیازهای جمعیت کشور باشد آن وقت مشکلات متعدد اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی را در پی دارد.وی ادامه می دهد: از آنجایی که برخی از کودکان متولد از مادران کم سن دچار مشکلات جسمی هستند نمی توانند در جامعه آینده نقش تولید کننده ( مولد ) اقتصادی را داشته باشند و به عنوان یک بار سنگین اقتصادی ( مصرف کننده) باقی می مانند و جامعه مجبور است هزینه های زیادی را برای نگهداری این گونه افراد متحمل شود. آموزش، سن ازدواج را تعیین می کند: به نظر میرسد آموزش و توانمندسازی زنان تاثیر زیادی در سلامت و رشد کودکان آن ها دارد. تخمینهای سازمان جهانی بهداشت نشان میدهد که یک نفر از هر چهار بزرگسال در جهان (15 سال به بالا) بیسواد هستند که تعداد زنان در این میان بیشتر است.به گفته اصغری هر جامعه ای که پس از استقلال، برنامه های آموزش برای همه را اجرا کرده است توانسته سطح فرهنگ و آگاهی مردم جامعه را افزایش دهد و اگر پدر و مادرها سواد کافی را نسبت به پیامد های منفی ازدواج دختران در سنین پایین داشته باشند، هیچ وقت دخترشان را در سن کودکی وادار به ازدواج نمی کنند . این استاد دانشگاه تاکید می کند :دختران اگر از امکانات آموزشی بهره مند شوند می توانند برای آینده و سرنوشت خود تصمیم بگیرند و سن ازدواج را خوشان تعیین کنند .

                                                                                                                   منبع:تحول

+ نوشته شده در  شنبه سیزدهم تیر 1388ساعت 23:25  توسط جارو  | 

اوه خدای من مایکل جکسونم رفت

"مایکل جکسون" ستاره آمریکایی که به سلطان موسیقی پاپ ملقب بود ، صبح ۲۶/۶/۲۰۰۹ در سن پنجاه سالگی در محل سکونتش در شهر لس آنجلس ، در اثر سکته قلبی در گذشت."مایکل جکسون" از کودکی با برادرانش در گروهی با عنوان "جکسون فایو" فعالیت های هنری خود را آغاز کرد ولی از آغاز دهه هشتاد به طور انفرادی تبدیل به ستاره ای جهانی شد و لقب سلطان موسیقی پاپ را از آن خود کرد.

"مایکل جکسون" به دنبال ایست قلبی در خانه مسکونی خود به بیمارستانی در شهر لوس آنجلس انتقال یافت و در حالیکه در بیهوشی به سر می برد ، شب گذشته چشم از جهان فرو بست. خبر بستری شدن وی سبب شد در مدت زمانی کوتاه هزاران نفر در مقابل بیمارستان حضور یابند و تمامی رسانه های ملی نیز با قطع برنامه های خود به نقد و بررسی این رویداد پرداختند.

 "مایکل جکسون" از کودکی با برادرانش در گروهی با عنوان "جکسون فایو" فعالیت های هنری خود را آغاز کرد ولی از آغاز دهه هشتاد به طور انفرادی تبدیل به ستاره ای جهانی شد و لقب سلطان موسیقی پاپ را از آن خود کرد. در سال 1982 ، آلبوم وی با عنوان "تریلر" به بازار عرضه شد ، که با 65 میلیون نسخه به فروش رسیده ، پرفروش ترین آلبوم تاریخ موسیقی جهان به حساب می آید.

مایکل جوزف جکسن (زادهٔ ۲۹ اوت ۱۹۵۸، درگذشته ۲۵ ژوئن ۲۰۰۹) موسیقیدان، سرگرمی‌ساز و بازرگان آمریکایی بود. فرزند هفتم خانوادهٔ جکسن، او فعالیت حرفه‌ای خود را در عرصهٔ موسیقی از سن ۱۱ سالگی بعنوان یکی از اعضای گروه جکسن فایو آغاز نمود و در حالی که هنوز عضوی از گروه بود، در سال ۱۹۷۱ کار خود را به عنوان یک تک‌خوان شروع کرد. او را سلطان پاپ می‌نامند، پنج آلبوم از آلبوم‌های استودیویی او جزء پر فروش ترین آلبوم‌های جهان هستند: Off the Wall (جدا از بقیه)، Thriller (دلهره آور)، Bad (بد)، Dangerous (خطرناک)، HIStory (تاریخ).

در اوایل دهه هشتاد میلادی، او به عنوان برترین نماد موسیقی مردمی (پاپ)، و اولین سرگرمی ساز آمریکایی آفریقایی تبار شناخته شد که موج قدرتمند و ساختار شکنی عمیقی را بنیانگذاری نمود، آغاز این موج از شبکهٔ MTVبود. محبوبیت موزیک ویدئوهای او مثل، «Billie Jean» (بیلی جین)، “Beat It” (بزن به چاک) و “Thriller” (دلهره آور)، باعث تحول ساختار موزیک ویدئو به صورت یک فرم هنری و ابزار تبلیغاتی شد، و شبکهٔ تازه تاسیس MTV را به شهرت رساند. در دههٔ نود نیز ویدئوهایی مثل «Black or White» و «Scream»، آثار جکسن را به طور مداوم در لیست برنامه‌های اصلی MTV قرار داد. جکسن با اجراهای روی صحنه و موزیک ویدیوهایش، حرکات تکنیکی پیچیدهٔ رقص مثل روبات و مون واک را به محبوبیت رساند. شیوهٔ منحصر به فرد او در موسیقی و سبک آوازش، تعداد بیشماری از هنرمندان هیپ هاپ، پاپ و آر اند بی معاصر را تحت تاثیر قرار داده‌است.

مایکل جکسون در ماه مه ۱۹۹۴ با لیزا ماری پریسلی، دختر الویس پریسلی ازدواج کرد. این ازدواج نوزده ماه بیشتر دوام نیاورد.

مایکل جکسون در سال ۱۹۹۶ اعلام کرد دبی روو، پزشک متخصص پوستش، از او باردار است. این دو نفر ده روز بعد ازدواج کردند. ازدواج آنها سه سال دوام آورد و دو فرزند حاصل آن بود.دبی روو پس از جدایی از مایکل جکسون، حضانت فرزندانش را به او سپرد. مایکل جکسون سپس از زنی ناشناخته صاحب فرزند سومی شد. او در سال ۲۰۰۲ هنگامی که به برلین سفر کرده بود، وانمود کرد می خواهد فرزند سومش را از بالکن هتل پرتاب کند که جنجالی رسانه ای را به همراه داشت.

اتهام های آزار و اذیت جنسی کودکان از جنجال های مایکل جکسون در دهه نود بود. او در سال ۱۹۹۴ با خانواده پسر یازده ساله ای که از او شکایت کرده بود، خارج از دادگاه مصالحه کرد. یک سال بعد، دادگاه مایکل جکسون را از اتهام های وارد شده به وسیله خانواده یک پسر دیگر تبرئه کرد.در چند سال گذشته، نگرانی هایی درباره سلامتی مایکل جکسون وجود داشت. بعضی گزارش ها از ابتلای او به سرطان پوست خبر داده بودند.مایکل جکسون قرار بود از ماه آینده تور بین المللی خود را پس از دوازده سال در بریتانیا آغاز کند. همه بلیت های این تور پنجاه مرحله ای در عرض چند ساعت در ماه مارس فروخته شدند.گفته می شود بیشتر از ۷۵۰ میلیون نسخه از آثار مایکل جکسون به فروش رسیده است. او همچنین سیزده جایزه گرمی دریافت کرده است.

SmoothCriminal5.jpg image by itsthepirates

خبر داغ:سلطان پاپ دنیا مایکل جکسون درگذشت . دقیقا سی سال پیش مشابه این خبر را دیده ام . سلطان راک اندرول الویس پریسلی درگذشت . از جمله شباهتهای این دو هنرمند غربی ایجاد بدعتهایی در فرم واجرای نوعی موسیقی و رقص میباشد ، راک اندرول و بریک دانس ، که جز پسوند نام آنها شده است . محبوبیت بیکران در عرصه عالم ، در دو دوره تاریخی ، بین جوانان و حتی پا به سن گذاشته ها ،از شباهتهای آنهاست . دوران جوانی بنده همزمان با آغاز محبوبیت مایکل جکسون بوده و آلبومهای ،billie gean,beat it , thriller همراه با اجرای رقص برینک دانس از نو آوریهای مایکل جکسون که بدون شک در موسیقی جهان جاودانه شده است . یقینا نمی توان نبوغ هنری مایکل جکسون را در موسیقی و رقص منکر شد (بنده هم اصرار به آن یا پنهان علاقه شخصی به او را ندارم ) اما خارج از بخش هنری ، مایکل جکسون در موارد دیگری که اصلا ربطی به هنر ندارد تیتر خبرها بوده است . چند عمل جراحی پلاستیک ، چند ازدواج متفاوت .، با روشهای متفاوت ! و البته چند اتهام اذیت وآزار جنسی کودکان که کار او را به دادگاه نیز کشانده ،موجب شگفتی و….از یک هنرمند نو آور است . مایکل جکسون در دو دهه گذشته هیچگاه نتوانست شهرت و محبوبیت آلبومهای دهه هشتاد را تکرار کند . شاید هم به همین دلیل به انواع دیگر خود را تیتر رسانه ها میکرده است.! (روایتهایی داریم که این شیوه داغ خبری و تیتر رسانه ای در بین خوانندگان و هنر پیشه ها رایج است.!!! به گردن راویان ! )به هر حال مرگ مایکل جکسون میتواند پایانی بر عمل های او شایعات او ،و اتهامات وارده بر او باشد اما پایان نوع جدید موسیقی و رقص او(بریک دانس)نیست.

چندتا از عکساشم می تونید تو ادامه مطلب ببینید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه دوازدهم تیر 1388ساعت 1:8  توسط جارو  | 

بازیگران قبل و بعد از عمل زیبایی

هایفا

جنیفرلپز

نانسی اجرم

انجلینا جولی

 

+ نوشته شده در  جمعه پنجم تیر 1388ساعت 12:16  توسط جارو  | 

The Kingdom of The Winds

سونگ ایل گوک بعد از دو سال به کار خود در درام های تاریخی بر می گردد. او اینبار در نقش «مو هیول» برای بازیگری در سریال امپراطوری بادها ( The Kingdom of winds) باز هم در شبکه کا بی اس ( kbs2 ) قرار گرفت. امپراطوری بادها برگرفته شده از یک داستان کمیک و سونگ ایل گوک اینبار به عنوان نوه ی جومونگ بازی میکند.

بعد از لابیست که سال پیش در شبکه اس بی اس پخش شد او در حال استراحت جهت ازدواج و کارهای شخصی بود. او زمان سختی را برای انتخاب درام بعدیش گذراند. او باید بین امپراطوری بادها و درامی دیگر، یکی را انتخاب می کرد اما او برگشتن با یک درام تاریخی را انتخاب کرد.معرف درام میگوید: مقدر شده بود که سونگ ایل گوک علاوه بر جومونگ بعنوان نوه ی جومانگ نیز بازی کند. ما به سراغ بازیگران زیادی رفتیم اما سونگ ایل گوک برای این نقش فرد مناسبی است.
سریال امپراطوری بادها در نیمه ی ماه Jan سال ۲۰۰۹ پخش خود را در کشور کره از شبکه kbs2 پایان داد.

این سريال بسيار زيبا و ديدني (The Kingdom of The Winds)  بدون شک بعد از سریال جومونگ یکی از زیباترین سریال های کشور کره از نظر کیفیت فیلم نامه و لوکیشن است. این سریال چند برابر زیباتر از سریال جومونگ می باشد.


امپراطوری بادها شرح حال پسر یوری نوه جومونگ می باشد. سریال امپراطور بادها سرگذشت نسل بعدی جومونگ یعنی نوه جومونگ بزرگ است که از جلوه های ویژه منحصر به فردی برخوردار است و بسیار قوی تر از سریال جومونگ ساخته شده است.

عشق و رزم در این سریال با قدرت باور نکردنی به نمایش گذاشته شده است و در طول سریال بیننده را به دنبال خود میکشاند بازیگر نقش اول زن این سریال بسیار قوی تر از سوسونو جومونگ ایفای نقش میکند.

بازیگران اصلی
سونگ ایل گوک در نقش شاهزاده مو هیول / ده موسین
چوئه جونگ وُن در نقش پرنسس یون
باک گون هیونگ در نقش شاهزاده دُو جین
جونگ جین یونگ در نقش شاه یوری

دیگر بازیگران
گیم هیه ری در نقش بانو می یو
ای جُونگ وُن در نقش شاهزاده هه میونگ
گیم هیه سونگ در نقش شاهزاده یو جین
ئو یون آ در نقش هیه آپ
گیم جه ووک در نقش چو بال سو
جانگ ته سونگ در نقش ما رُو
گیم سانگ هُو در نقش ما هوانگ
باک سانگ ووک در نقش گویی یو
هان جین هی در نقش شاه ده سو
باک جونگ هاک در نقش سا گو
گیم گیو چول در نقش میونگ جین
گیم وُن هیو در نقش گُونگ چان

عوامل سازنده
کارگردان‌: گانگ ایل سو
نویسنده‌ها: چوئه وان کیو، باک جین وو، جونگ جین ئوک

تولیدکنندگان:
Original Work: Comic by Kim Jin
Director: Kang Il Soo
Screenwriter: Choi Wan Kyu, Park Jin Woo, Jung Jin Ok


نام سريال: The Kingdom of The Winds
ديگر نام ها: Country of Wind / The Land of Wind
ژانر: Period Drama, Fantasy
تعداد قسمت: 36

دوره پخش: 2008-Sept-04 to 2009-Jan-08

+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم تیر 1388ساعت 21:38  توسط جارو  | 

مدل لباس مجلسی

بقیه شم که می دونید کجاست؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهارم تیر 1388ساعت 13:23  توسط جارو  | 

لباس مردانه کلکسیون versace

Sfilate - P/E 09 -  MenStyle.it

برید ادامه مطلب

راستی پست زیریرم ببینید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم تیر 1388ساعت 11:6  توسط جارو  | 

چند تا عکس از Step up 2

بقیه ش ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه سوم تیر 1388ساعت 11:3  توسط جارو  | 

مدل لباس حاملگی

تونيك حاملگي

برای دیدن بقیه لباس ها برید ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 13:56  توسط جارو  | 

معانی رنگ گلها و تعداد شاخه های گل

معانی رنگ گلها ، تعداد شاخه های گل !
آگاهی از معانی رنگ گلها، تعداد شاخه های گل در یک دسته می تواند ما را در اهدای درست و افزایش تاثیرگذاری آنها یاری دهد
فراموش نکنید که لازم نیست حتما منتظر موقعیت و اتفاق خاصی برای هدیه گل به کسانی که دوستشان دارید باشید، در حقیقت گل هدیه ایست که اگر به صورت غیر منتظره تقدیم شود ارزش بیشتری دارد.
● معنی تعداد شاخه گلها بصورت کلی در یک دسته
- ۱ شاخه گل نشانه توجه یک فرد به طرف مقابل
- ۳ شاخه گل نشانه احترام به طرف مقابل
- ۵ شاخه گل نشانه علاقه و محبت به طرف مقابل
- ۷ شاخه گل نشانه عشق
● معنی تعداد شاخه گل های رز در یک دسته
- ۱ شاخه رز : یک احساس عاشقانه فقط برای تو
- ۳ شاخه رز: دوستت دارم
- ۵ شاخه رز: بی نهایت دوستت دارم
- ۱۲ شاخه رز : عشق ما به یک عشق دو طرفه تبدیل شده است
- ۳۶ شاخه رز : احساس وابستگی رمانتیک
- ۹۹ شاخه رز : عشق من برای تو جاودانه و تا ابد می باشد.
- ۳۶۵ شاخه رز : هر روز سال به تو می اندیشم و دوستت دارم.
- همچنین ۱۰ شاخه گل لاله عمومآ به نشانه یک عشق بی نظیر است بکار برده می شود.
● معنی رنگ رزها
- رز قرمز : رز قرمز کم رنگ به نشانه " دوستت دارم" می باشد و رز قرمز پر رنگ به معنی زیبایی بی انتهاست.
- رز زرد : امروزه رز زرد به معنی شادی و خوشحالی می باشد ولی در گذشته این رنگ رز معنی کاهش میزان علاقه و وفاداری را داشت.
- رز سفید : رز سفید به معنی عشق روحانی و پاک است و در دسته گل عروس به معنی احساس عاشقانه شادی آور می باشد.
- رز ارغوانی : این رز به معنی تمایل و اشتیاق فرد به طرف مقابل است.
و رز نارنجی به معنی "من فریفته و دلباخته تو هستم" می باشد.
- رز معطر : بدین معنی است که عشق در نگاه اول بوجود آمده است.
- رز صورتی : رز صورتی کم رنگ به معنی تحسین ، ستایش ، وقار و شایستگی و زیبایی می باشد و رز صورتی پر رنگ به معنی تشکر از طرف مقابل است.
- به طور کلی تمام رزهای کم رنگ به معنی دوستی با طرف مقابل می باشند.
● ترکیب رنگهای مختلف رز در یک دسته گل
- ترکیب رز زرد و قرمز در یک دسته گل به معنی" تبریک " در هر مناسبتی می باشد.
- ترکیب رز زرد و نارنجی در یک دسته گل به معنی علاقه زیاد به طرف مقابل است.
- ترکیب رز قرمز و سفید به معنی یگانگی و اتحاد با طرف مقابل می باشد.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 13:43  توسط جارو  | 

مدل مو

اینم یه مدل موی خوشگل

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 13:29  توسط جارو  | 

برداشتن و مرتب کردن ابرو

 مقدمه:زيبا ساختن ابروان ميتواند تغيير شگفت انگيزي در ظاهر شما ايجاد کند. منظور من فقط تغيير سبک ظاهر نيست، بلکه حالت چهره شماست. ابرواني که شکل زيبايي دارند مانند قابي براي چشمان شما هستند، درست مانند موهاي آرايش کرده که قاب چهره است و قاب عکس که زيباساز يک نقاشي زيبا ميتواند باشد. اقراق نيست اگر بگوييم که شکل ابرو ميتواند به ظاهر شما جلوه دهد و يا جلوه آن را از بين ببرد. قبل از شروع، نکات زير را بياموزيد:ابروان شما از کجا بايد آغاز شوند؟مداد را در کنار بيني به صورت عمودي نگه ميداريم نقطه طلاقي مداد با ابرو، همان محل شروع ابرو شماست.
بلندترين نقطه ابرو بايد کجا باشد؟مدادي را در کنار بيني به سمت قسمت خارجي عنبيه چشم (قسمت رنگي چشم) نگه داريد . محل طلاقي مداد با ابرو، محل بلندترين نقطه ابروي شما را مشحص ميکند.نقطه پاياني ابرو کجاست؟مدادي را طوري نگهداريد که امتداد آن از کنار گوشه خارجي چشمتان بگذرد. محل طلاقي مداد با ابروي شما دقيقا نقطه پاياني ابروي شماست.شکل درست ابرو را پيدا کنيد؟وقتي به ابروي خودتان نگاه ميکنيد، بايد دو خط مرئي وحود داشته باشد. يکي از نقطه شروع ابرو تا بلندترين نقطه ابرو و دومي از بلندترين نقطه ابرو تا نقطه انتهاي ابرو. اين خطوط بايد ممتد و بدون قطعي باشند و در انتها نازک شود.نکته:اگر تا کنون ابرويتان را برنداشته ايد، بگذاريد اولين بار يک شخص متخصص اين کار را براي شما انجام دهد و ابرويتان را شکل بدهد. و همچنين اين را به ياد داشته باشيد که هميشه در جهت رشد مو ابروانتان را برداريد. اين مسئله درد ناشي از کنده شدن مو را کم ميکند.چگونه ابروانتان را برداريد؟ابروانتان را به سمت بالا برس بکشيد و با قيچي ابرو قسمتهاي اضافه آن را قيچي کنيد. سپس، روي شکل و کمان ابرويتان کار کنيد. به ياد داشته باشيد که فاصله بين ابروان شما بايد به اندازه پهناي چشمتان باشد. و بخش داخلي ابرو بايد از بالاي سوراخ بيني آغاز شود. براي اينکه اين نقطه به راحتي مشخص شود، مدادي را در کنار بينيتان به سمت بالا به صورت عمودي نگه داريد تا نقطه ابتداي ابرو مشخص شود. براي اينکه طول ابرويتان مشخص شود، مداد را از کنار ابرو طوري نگهداريد تا امتداد آن از کنار گوشه خارجي چشمتان بگذرد و به ابرويتان برسد. به اين ترتيب نقطه پاياني ابرو مشخص ميشود. سپس، بايد مشخص کنيد که بالاترين نقطه ابرو يا کحاست. براي اين کار مداد را در کنار بيني قرار هيد تا امتداد آن از کنار قسمت خارجي عنبيه چشم بگذرد و به ابرو برسد.قواعد برداشتن ابرو:توجه: اين کار را روز قبل از مهماني انجام دهيد چون آثار سرخي آن چندان زيبا نيست.قاعده اول: ابروانتان را با يک برس کوچک مثل مسواک به حالت طبيعي برس بکشيد.قاعده دوم: يک پارچه لطيف گرم روي ابروي خود بکشيد تا برداشتن ابرو آسانتر شود.قاعده سوم: زير ابرو را زياد برنداريد چون ظاهر عجيبي پيدا ميکنيد.قاعده چهارم: ابروهايتان را بيش از حد برنداريد چون به شما چهره متعجب ميدهد.قاعده پنحم: از موچين جنس خوب و داراي لبه هاي نازک و کيپ استفاده کنيد تا به هتگام برداشتن ابرو موي ابرو را نشکند. اين کار ممکن است باعث عفونت شود.قاعده ششم: موها را يک به يک بچينيد. آنها را محکم و در جهت رويش مو بکشيد.قاعده هفتم: ابتدا از وسط ابرو، بالاي بيني، شروع کنيد تا به درد آن عادت کنيد. چون اين قسمت از پوست نسبت به پوست بالاي چشم حساسيت کمتري دارد.قاعده هشتم: اگر درد اين کار زياد بود قبل از ادامه مقداري خمير دندان بر روي ابرويتان بماليد و بگذاريد چند دقيقه بماند. اين کار حالت بيحسي به پوست ميدهد.قاعده نهم: برداشتن ابرو را از داخل ابرو به سمت خارج ابرو انجام دهيد.قاعده دهم: هماهنگي ابروهايتان را در آينه چک کنيد و در پايان يک پارچه لطيف سرد روي ابروهايتان بگذاريد تا سرخي پوست را کاهش دهد.نکته: اگر ميخواهيد چهره بازتري داشته باشيد فاصله ابروها را کمي بيشتر کنيد و اگر چشمان کشيده ميخواهيد بگذاريد ابروهايتان به هم نزديکتر باشند.به ياد داشته باشيد:طبيعي بودن هميشه بهتر است. هرگز ابروهايتان را بيش از حد برنداريد.وقتي شکل اوليه را به ابرويتان داديد، نگه داشتن اين شکل آسان است.ابتداي ابرو بايد با گوشه داخلي چشم هماهنگ باشد.کمان ابرويتان نيز بايد با خط بالاي چشمتان هماهنگ باشد.درست کردن ابروي نازک و پراکنده:قسمت ابتداي ابرو، دقيقا بالاي گوشه داخلي چشم، بايد پر باشد. اگر ابروان شما نازک و يا کم پشت است، آن قسمت را با مداد ابرو با خطوط نازک مومانند پر کنيد.سپس، با يک برس زبر که در پودر رنگ ابرو فرو کرده ايد کارتان را ادامه دهيد. به اين ترتيب رنگ مداد ابرويتان بيشتر ميشود. هر قدر به کمان ابرويتان نزديکتر ميشويد خطوط را نازکتر کنيد.چگونه بهترين کمان ابرو را ايجاد کنيم:ترجيحا، کمان ابرو بايد از ابتداي شروع کره چشم آغاز شود. براي مشخص کردن آن از يک گوش پاک کن استفاده کنيد، آن را در کنار بيني خود قرار دهيد و ير روي پلک بالايي چشم خم کنيد. محل طلاقي گوش پاک کن و ابرو بالاترين نقطه کمان ابرو را مشخص ميکند. اصولا ابرو بايد يک سوم اينچ بعد از گوشه خارجي چشم به صورت کمي سربالا به پايان برسد.چگونه کمان ابرو بالاتر ببريم؟براي اين کار بهتر است که زير بالاترين قسمت کمان ابرو را نازکتر کنيد تا کمان ابرو بالاتر برود. به اين ترتيب ظاهر چشمتان نيز بازتر ميشود.چه موچيني بهتر است؟براي برداشتن موهاي اضافه از موچينهاي سر کچ استفاده کنيد.ابروانتان را براي پر نشان دادن به سمت بالا و براي نازک نشان دادن به سمت چپ و راست برس بکشيد. براي اينکه ابرويتان حالتش را حفظ کند از ژل ابرو استفاده کنيد.بهترين موچينها، موچينهاي نوک کجي هستند که قسمت انتهايي زبري دارند و گرفتن مو با آنها آسانتر است. براي کشيدن مو نبايد زور زد. براي کنترل بهتر اين عمل بعضي از موچينها به حالت قيچي هستند.هر دو يا سه سال، وقتي نوک موچين شل شد، بايد موچين خود را تعويض کنيد.هميشه موچين خود را تميز نگهداري. به کمک يک گوش پاک کن آغشته به ماده ضد عفوني يا الکل نوک آن را تميز کنيد. هميشه شب هنگام ابرويتان را برداريد تا قبل از شروع آرايش صبحگاهي آثار سرخي از اطراف ابرو محو شود.چه رنگ مداد ابرو براي شما مناسب است؟هميشه رنگ مداد ابرويتان را هماهنگ با رنگ موها و پوستتان انتخاب کنيد. معمولا براي روز رنگ طبيعي و براي عصر از رنگهاي تندتر استفاده کنيد.اگر رنگ موهايتان را تغيير شديدي بدهيد، متناسب با آن رنگ ابرويتان را کمرنگ يا پررنگ کنيد. تنوع رنگ در رنگ ابروهاي پودري بيشتر از مداد ابروها است.چند سايه چشم را انتخاب کنيد تا رنگ متناسب را پيدا کنيد.کساني که ميخواهند آرايششان بينقص باشد، ميتوانند يک يا دو رنگ را با هم استفاده کنند تا آرايش چشمانشان جلوه بخصوصي پيدا کند.قبل از هر استفاده نوک مداد ابرويتان را تيز کنيد. اگر از رنگ پودري استفاده ميکنيد، هر دو يا سه بار استفاده برس آن را بشوييد و با باد خشک کنيد. اگر پودر زيادي روي برس باشد رنگ را بيش از حد پخش ميکند.
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 13:20  توسط جارو  | 

مدل لباس جدید

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388ساعت 13:14  توسط جارو  | 

داستان مصور

داستان مصور یا کمیک‌استریپ (به انگلیسی: Comic Strip) یک نقاشی یا مجموعه‌ای از نقاشی‌هاست که داستانی را بازگو می‌کند.

 تعریف

 لغت‌شناسی

کمیک نقاشی، یا مجموعه‌ای از نقاشی‌های دنباله‌دار است که ماجرایی را روایت می‌کند. به کسی که کمیک را می‌کشد کارتونست می‌گویند، این کمیک‌ها معمولاً در دوره‌های مرتبی به چاپ می‌رسند.

«کمیک‌استریپ، همان هنر متوالی است.» ویل آیسنر، کارتونیست.

تاریخچه

شرح روایت و بیان ماجراها به زبان تصویر و بعضاً با استفاده از دیالوگ‌ها، به زمان مصر باستان بر می‌گردد. اما اگر شرح روایت‌های مدرن را در نظر بگیریم، کمیک اولین بار در کشورهای آلمان و انگلستان پا گرفت. اولین کمیک‌های آمریکایی در قرن بیستم شکل گرفتند. دیالوگ‌ها درون بالن‌ها گفته می‌شد، برای غافلگیری از علامت تعجب روی کله‌ها استفاده شد و برخی از لغات مثل «زارت و زورت و آخ و پاخ» برای بیان حالات یا ضربات استفاده گشت و تا امروز نیز کاربرد دارد. اولین کتاب کمیک بر اساس مجموعه‌ای از کمیک‌استریپ‌های روزنامه‌ای شکل گرفت.

اولین‌ها

همانطور که از نام کمیک (Comic) بر می‌آید، محتوای آن اساساً‌ مطلب خنده‌دار است، اولین کمیک‌استریپ‌هایی که در دههٔ ۱۹۳۰ پا به‌عرصهٔ وجود گذاشتند، شامل ماجراهای خنده‌دار و ماجراجویانهٔ قهرمانانی چون پاک راجرز، تارزان و ماجرای تن تن بود. البته قرار گرفتن نام کمیک مربوط به تاریخچه ی آن است . اکنون با وجود تغییرات عمده ای که در نوع طراحی ، موضوع ،کمپزسیون ، انتخاب زاویه ی دید و دیگر المان های کمیک به وجود آمده و این هنر روایتگر را بسیار متفاوت از گذشته ی خود کرده ، هنوز نام کمیک روی آن باقی مانده است. درحالی که مایه ی طنز تنها در شاخه ی خاصی از این هنر به کار گرفته می شود.

انواع

کمیک روزنامه‌ای

این نوع از کمیک‌ها، در روزنامه‌ها منتشر می‌شوند، معمولاً دارای اسلایدهای کم هستند و دنباله‌دار نیستند، از معروف‌ترین کمیک‌های روزنامه‌ای می‌توان:

  • گارفیلد
  • فانتوم

و در ایران می‌توان به کمیک‌های چلچراغ، و همشهری جوان اشاره کرد.

 کمیک مجله‌ای

این دسته از کمیک‌ها، هر هفته/ماه/روز منشتر می‌شوند، معمولاً تعداد صفحه‌های معقولی در حدود ۲۰، ۳۰ یا ۴۰ دارند و در دو یا سه شماره به پایان می‌رسند. از میان ناشران کمیک استریپ معروف می‌توان به:

  • دی سی کمیکز
  • مارول کمیکز 
  • گل آقا 

اشاره کرد.

 تأثیرات جامعه‌شناختی

اساساً کمیک‌ها در همان ابتدای دوران حیات وجودی خود به مقاصد اجتماعی یا سیاسی می‌پرداختند. از ارزش‌های محافظه‌کارانهٔ کمیک آنی اورفان کوچولو بگیر تا مفاهیم افسارگسیختهٔ آزادی خواهی کمیک دونزیری. کمیک استریپ پوگو با استفاده از شخصیت‌های حیوانی، خشونت را به تصویر کشید و بسیاری از سیاستمداران دوران را به‌ حیواناتی مشابه چهره‌شان نسبت داد. در حرکتی دلاورانه، والت کلیی تصویرگر کمیک پوگو، جوزف مک کارتی را در دههٔ ۵۰ به شکل گربه‌ای وحشی کشید، گربه‌ای به نام جی. ملارکی.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 19:41  توسط جارو  | 

هعرفی سریال Heroes

این سریال دیدنی در دو season تولید شده که بخش اول آن دارای 23 قسمت است ....
زیباترین ، مهیج ترین و پربیننده ترین سریال حال حاضر دنیا که هم اکنون در حال پخش است. بله قهرمانان قهرمانان سریالی است که در حال پخش از شبکه آمریکائی ان بی سی می باشد و تمامی بینندگان خودش رو در تمامی جهان روزهای دوشنبه ساعت 9 جلوی این جعبه جادویی می کشونه، تا قسمت جدیدی از این سریال زیبا رو مشاهده کنند...
بی شک دوستانی هستند که این سریال رو مشاهده کردند یا در حال تماشای اون هستند این حرف من را تصدیق می کنند که بهترین سریال حال حاضر تلوزیون های جهان این سریال می باشد، به طوری که در سایت IMDB به پرطرفدارترین و زیباترین سریال مبدل شده!!! کار پخش این سریال در 25 سپتامبر 2006 شروع شد و سری اول این سریال که براتون آماده کردیم نزدیک به 14.3 میلیون تماشاچی فقط در آمریکا داشته و این آمار برای NBC در 5 سال اخیر بی سابقه بوده !!!
سریال بسیار جالبه، چون واقعاً نمی تونید آخرشو حدس بزنید، همه چی تغییر می کنه، کسی که فکر می کنید خوبه، بد در میاد و بلعکس، که از خصوصیات این سریال منحصر به فرده. سریال با فلاش بکهایی به گذشته و حتی آینده بسیار زیبا شده و به خاطر اینکه نمی تونید حدس بزنید بعدش چی می شه واقعا جداب و دیدنی است. این سریال عامل بسیار خوبی برای رهایی از دغدغه های روزمره این دنیا هم به حساب میاد و با دیدن این سریال می تونید واقعا فکرتون رو از محیط خارج کنید و محو بازی ، نوشته ، کارگردانی و تصویربرداری زیبای این سریال بشید.
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 13:28  توسط جارو  | 

نگاه كلي تيم سازنده سریال LOST به داستان:

مبارزه ... اولين چيزي است كه در سراسر اين سريال موج مي زند ... مبارزه براي زنده ماندن ... مبارزه براي بقا ... مبارزه براي نجات ... مبارزه براي فرار ... مبارزه براي خواستن و نخواستن ... مبارزه براي دانستن حقيقت و درك واقعيت ... مبارزه براي بايدها و نبايدها ... مبارزه براي هست ها و نيست ها ... مبارزه براي كشف مجهولات و حل معماها ... مبارزه براي اثبات نظريات و ايده ها ... مبارزه براي حذف تابوها ... مبارزه براي خودسازي و انسان سازي و نيروسازي ... مبارزه براي ماندن و بودن ... مبارزه براي بدست گرفتن قدرت ... مبارزه براي رهبري

دومين موردي كه در تمامي بخش هاي سريال مشاهده مي شود ، اهميت عنصر آگاهي است به هر شكل ... ميل به دانستن در تمامي بخش هاي سريال وجود دارد ... كنجكاوي ، عنصري است كه به شدت بازيگران را را با خود مي كشد و البته تماشاچيان را ... از كجا آمده ام ، آمدنم بهر چه بود ... به كجا مي روم آخر ننمايي وطنم ... تگاه هاي خيره به آسمان ، دريا و افق ... مرور گذشته هر يك و جستجوي چرايي اينجا بودن ... سرگرداني در برابر آينده و بي پاسخي در برابر چه خواهد شد ... و آن كساني راهگشا و راهبر سايرين هستند كه بيشتر مي دانند و در تلاش و مبارزه براي دانستن بيشتر

سومين موضوع ، توان تصميم گيري است ... بزنگاه هاي متعددي در سريال وجود دارد كه بايد تصميم گرفت ... تصميم گيري از توان همه برنمي آيد ... فقط چند نفر قادر به تصميم گيري هستند و بقيه تابع ... تصميم ممكن است درست باشد يا غلط ... مهم آن است كه در لحظه ي موعود ، يك نفر بايد تصميم بگيرد و بقيه بايد تابع باشند ... اگر بيش از يك نفر تصميم بگيرد ، بقيه مختار هستند تا انتخاب كنند ... نتيجه به خود ايشان باز مي گردد و اعتراض شان نيز ... آنهايي كه نمي توانند تصميم گيري كنند بايد به ناگزير خود را به ديگران بسپارند و در خدمت تيم باشند

چهارمين موضوع ، اهميت تيم و كار تيمي است ... هيچ حركتي بدون كار تيمي شكل نمي گيرد ... حتي جان لاك كه در بسياري از موارد به تنهايي عمل مي كند ، در بسياري از موارد ناگزير از هماهنگي با سايرين است يا داشتن تيمي حداقل دو نفره ... توانمندي ديگران ، در عملكرد تيمي آنها است و پايداري و بقا گمشده هاي سريال نيز هم چنين ... و مهم تر از حركت تيمي ، تيم سازي است ... از انسان هايي تنها و گسسته ، تيمي يكدست ساختن ... چه در گمشده ها و چه در ديگران

پنجمين مورد ، در پاسخ به پرسش ها مطرح مي شود ... چه بايد كرد؟ ... كجا بايد رفت؟ ... چگونه بايد رفت؟ ... چه موقع بايد رفت؟ ... چه كساني بايد بروند؟ ... با چه بايد رفت؟ ... از چه مسيري بايد رفت؟ ... چه وسايلي بايد با خود برد؟ ... براي چه بايد رفت؟ ... چگونه بايد برخورد كرد؟ ... پس از موفقيت چه بايد كرد؟ ... پس از شكست چه؟ ... مرحله ي بعدي چيست؟ ... آخرش چه؟ ... پاسخ به تمامي اين پرسش ها ، نياز به استراتژي دارد و برنامه

و اما مورد ششم ... اين همان موردي است كه ساير موارد در راستاي آن هستند ... نگاه كلي فيلم ... رهبري ... تمامي بحث سريال ، رهبري است ... چه كسي رهبري را به دست خواهد گرفت؟ ... رهبري گمشده ها؟ ... رهبري ديگران؟ ... رهبري جزيره؟ ... رهبري دنيا؟

روحيه و شجاعت مبارزه ... آگاهي ، كنجكاوي و تلاش براي دانستن ... قدرت تصميم گيري و پذيرش مسئوليت نتايج حاصل از آن ... اعتقاد به كار تيمي و توان استعداد یابی و تيم سازي ... داشتن یک استراتژي و برنامه ریزی مناسب و بلند مدت برای دست یابی به هدف ... پنج ويژگي مهم براي يك رهبر بزرگ ... جك شپرد؟ ... جان لاك؟ ... بنجامين لاينوس؟

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 13:18  توسط جارو  | 

اینم تقدیم به شما که عین گلین اما با عمری بلند

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 13:15  توسط جارو  | 

معرفی شخصیت های LOST

Dr. Jack Shephard

Sayid Jarrah

John Locke

Kate Austen

Boone Carlyle

Sun Kwon

Michael Dawson

Claire Littleton

Walt Lloyd

 Charlie Pace

Mr. Eko

 James "Sawyer" Ford

Hugo "Hurley" Reyes

Shannon Rutherford

Ana-Lucia Cortez

Jin-Soo Kwon

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 12:50  توسط جارو  | 

سایت Moviefone، پنج حقیقت بامزه از شاهزاده دورگه را گفت

من فقط به بامزه ترینش اشاره میکنم:برای گرفتن صحنه بوسه، 10 برداشت انجام دادند.
(اشاره به خجالت کشیدن رون و بازیگر لاوندر برای صحنه بوسه عاشقانه و اینکه مجبور شدند جلوی تمام حضار، ده بار این صحنه را برداشت کنند تا خوب از کار در بیاید.)

.وای چه عاشقانه.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 12:26  توسط جارو  | 

اولین نگاه تلویزیونی شاهزاده دورگه پخش شد

اولین نگاه تلویزیونی (TV Spot) از فیلم سینمایی هری پاتر و شاهزاده دورگه بصورت آنلاین پخش شده است.

این ویدیو را می توانید در اینجا در سایت YouTube مشاهده کنید.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 12:11  توسط جارو  | 

عکس های هری پاتر و شاهزاده دو رگه

دامبلدور

هری

هری و دراکو

پوستر احتمالی فیلم 6

برای دیدن وسائل هری پاتر برید ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 12:4  توسط جارو  | 

شخصیت شناسی Lost

در اینترنت می چرخیدم که به طور خیلی اتفاقی به این مطلب رسیدم! ... با انجام یک تست ساده شخصیت شناسی ، می توانید پی ببرید ، شخصیت شما شبیه به کدامیک از شخصیت های سریال Lost است! ... از آنجایی که پرسش های این سایت به صورت انگلیسی است ، تلاش کردیم تا به همان ترتیب ، ترجمه نماییم! ... حتی اگر این سریال را ندیده اید ، این تست را انجام دهید!

آیا شما شخص مسئولیت پذیری هستید؟

آیا شما به خداوند اعتقاد دارید؟

آیا شما برای رسیدن به هدف تان آدم جاه طلبی هستید؟

آیا شما با پدرتون رابطه بسیار صمیمانه ایی دارید؟

آیا شما در هنگام گرفتاری ها دوست دارید به دیگران کمک کنید؟

آیا حوزه کاری شما ، پزشکی است؟

آیا شما حس ماجرا جویی دارید؟

آیا شما زیبا رو هستید؟

آیا شما شخص قانون پذیری هستید؟

آیا یکی از دوستان نزدیک شما تاکنون فوت کرده است؟

آیا شما در وادار کردن دیگران به کاری (اداره کردن - کنترل کردن - نفوذ بر دیگران) مهارت دارید؟

آیا از کار  با آلات موسیقی خوشتان می آید؟

آیا دیگران شما را دوست دارند؟

آیا شما از مواد مخدر استفاده کرده اید؟

آیا خوش قیافه هستید؟

آیا شما راز نگهدار هستید؟

آیا شما ثروتمند هستید؟

آیا شما گاهی اوقات احساس بد شانسی دارید؟

آیا شما از اعتماد نفس کمی برخوردار هستید؟

آیا شما زود عصبانی می شوید؟

آیا شما یک مبارز حرفه ایی هستید؟

آیا شما در زمینه الکترونیک تجربه خوبی دارید؟

آیا اگر کسی دروغ بگوید ، شما می توانید دروغش را تشخیص دهید؟

آیا شما به کسی عمیقاً عشق می ورزید؟

آیا شما در چیدن قطعات یک پازل مهارت دارید؟

آیا شما در ساختن وسایل مهارت دارید؟

آیا شما از کسی که دوستش می دارید زیاده از حد محافظت می کنید؟

آیا شما علایق تان را به دیگران ترجیح می دهید؟

آیا شما پیش از وقوع وقایع ، آنها را پیش بینی می کنید؟

آیا شما در درگیری هایی حضور داشته اید؟

آیا اغلب چیزی را دزدکی از کسی کش می روید؟

آیا شما در بازی های استراتژیک خوب هستید؟

آیا شما شکارچی ماهری هستید؟

آیا شما تجربه دیدن یک معجزه را داشته اید؟

آیا شما به دو زبان آشنا هستید؟

آیا شما به گل و گیاه و باغبانی علاقه دارید؟

آیا شما گاهی اوقات احساسات تان را از دیگران پنهان می کنید؟

آیا شما کتاب مقدس (انجیل - قرآن) را خوب می دانید؟

آیا شما لوس هستید؟

آیا اغلب با شما مثل بچه ها رفتار می شود؟

آیا شما فردی کینه جو و انتقام گیر هستید؟

آیا شما ماهیگیر خوبی هستید؟

پس از دریافت پاسخ ، خوشحال خواهیم شد ، نام شخصیت مشابه خود را برای ما بنویسید!......


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1388ساعت 11:27  توسط جارو  | 

چرا حلقه ازدواج بايد در انگشت چهارم قرار بگيرد؟

 ابتدا کف دو دستتان را روبروی هم قرار دهید و دو انگشت میانی دست های چپ و راستتان را پشت به پشت هم بچسبانید.2. چهار انگشت باقی مانده را از نوک آنها به هم متصل کنید.3. به این ترتیب تمامی پنج انگشت به قرینه شان در دست دیگر متصل هستند . 4. سعی کنید انگشتان شصت را از هم جدا کنید. انگشت شصت نمایانگر والدین است. انگشت های شصت می توانند از هم جدا شوند زیرا تمام انسان ها روزی می میرند . به این صورت والدین ما روزی ما را ترک خواهند کرد.

 

5. لطفا مجددا انگشت های شصت را به هم متصل کنید . سپس سعی کنید انگشت های دوم را از هم جدا نمائید. انگشت دوم (انگشت اشاره ) نمایانگر خواهران و برادران هستند. آنها هم برای خودشان همسر و فرزندانی دارند . این هم دلیلی است که انها ما را ترک کنند. 6. اکنون انگشت های اشاره را روی هم بگذارید و انگشت های کوچک را از هم جدا کنید. انگشت کوچک نماد فرزندان شما است. دیر یا زود آنها ما را ترک می کنند تا به دنبال زندگی خودشان بروند. 7. انگشت های کوچک را هم به روی هم بگذارید. سعی کنید انگشت های چهارم (همان ها که در آن حلقه ازدواج را قرار می دهیم) را از هم باز کنید. احتمالا متعجب خواهید شد که می بینید به هیچ عنوان نمی توانید آنها را از هم باز کنید. به این دلیل که آنها نماد زن و شوهرهاي عاشق هستند که برای تمام عمر با هم می مانند. عشق های واقعی همیشه و همه جا به هم متصل باقی می مانند. (این مطلب برگرفته از اساطیر چینی است)

                                                                                             منبع :words.ir 1

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388ساعت 20:33  توسط جارو  | 

فقط به Tomeh توجه شود.

                               باتشکر مدیر سایت جارو

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388ساعت 20:23  توسط جارو  | 

مطالب قدیمی‌تر